tel. 58 302 49 49, 58 302 58 58, 32 265 23 24

KONTAKT Z NAMI

CENNIK

  • Paweł Czoska
  • No Comments
  • 16 czerwca, 2014

CENNIK

CENNIK

Ryczałt ewidencjonowany i Książka Przychodowo Rozchodowa
Ilość wszystkich faktur Cena
1-10 190 zł
10-20 240 zł
20-50 340 zł
50-100 590 zł
100-200 1000 zł
>200 1000zł +4zł/1szt

Kadry i Płace
Rodzaj umowy Cena za 1 pracownika miesięcznie
Płace Kadry Kadry i Płace
Umowa o pracę
każdy pracownik 30 zł 20 zł 50 zł
Obsługa ZUS właściciela firmy  z wyliczeniem podstawy zdrowotnego
100zł
Umowa cywilno-prawna 
 każdy pracownik 30 zł

Pozostałe usługi
Opis dodatkowej usługi Cena
Przygotowanie i wysłanie pliku JPK 50 zł
Dostęp do aplikacji mobilnej 13 zł/m-c
Dostęp do modułu wystawiania Faktur 10zł/m-c
Rozliczenie roczne – PIT 28/36/36L/37 130zł
Korekta pitu rocznego z winy podatnika ( np. nie wpłacone prawidłowo zaliczki) 100 zł
Skanowanie i wysłanie dokumentów e-mail 5 zł/szt.
Wysłanie elektronicznego poleconego 15 zł/szt.
Sporządzenie umowy cyw./prawnej 150 zł/h
Sporządzenie zestawień dla banków 150 zł/h
Konsultacje księgowe 170 zł/h
Szkolenie BHP dla pracodawcy/pracownika 250 zł
Wystawienie Faktur Vat/wezwań/noty kor. 20 zł/szt
Archiwizacja dokumentów Firmy 100zł/rok

 

Ceny są cenami netto.

Cennik ustala się biorąc dane z 3 tabel.

Przykład 1: Osoba prowadząca działalność medyczną, bez vat , bez pracowników, 1-10 dokumentów  to:

  • z pierwszej tabeli :  1-10 dokumentów = 190zł
  • z drugiej tabeli : obsługa Zus właściciela = 100zł

Suma to 290zł

 

Przykład 2: Osoba prowadząca działalność usługową, na Vacie , bez pracowników, 1-10 dokumentów  to:

  • z pierwszej tabeli ;  1-10 dokumentów = 190zł
  • z drugiej tabeli : obsługa Zus właściciela = 100zł
  • z trzeciej tabeli : przygotowanie i wysłanie pliku jpk = 50zł

Suma to 340zł

 

 

 

Integralną częścią umowy jest regulamin świadczenia usług.